Stretnutie rodákov


Posedenie pri „Vatre“

Aj tento rok, ako každoročne, sa v našej obci konalo posedenie pri „VATRE“ na počesť sv. Floriána, patróna hasičov. Za organizáciu môžeme ďakovať našim mladým dobrovoľným hasičom a za poskytnutie dreva Združeniu vlastníkov lesa a trávnatých porastov Matejoviec nad Hornádom. Vatra sa začala rôznymi súťažami pre deti, ako skákanie vo vreci, maľovanie vatry či fúkanie balónov až do ich prasknutia. Po zotmení bola vatra zapálená a túto milú povinnosť dostala do svojich rúk starostka obce Terézia Kočišová. Po zapálení vatry sa ľudia vybrali k svojim vlastne vytvoreným ohniskám a začala sa „opekačka“. Občania mali k dispozícii aj stánok s občerstvením, o ktorý sa postaral vlastník miestneho hostinca. Posedenie pri vatre sa konalo do skorých ranných hodín.


Úcta k starším


Vysvätenie prameňa

Funkčnosť obecného vodovodu občania okúsili prvý raz 8. novembra 1973, kedy kolaudáciou bol uvedený do užívania. V tom čase bol predsedom MNV už nebohý p. Viktor Smotrila. Projektom stavby bol Ing. Vincent Hozza.

Celkové náklady na výstavbu vodovodu boli 1.669 128 SK (55 405 EUR). Občania prispeli čiastkou 40.000 Sk (1 329 EUR). Zo štátneho rozpočtu obec získala 722 128 Sk (23 970 EUR). Bezplatne bolo odpracovaných  celkom 13 688 hodín, z toho 1 222 hodín odpracovala mládež.

Obec Matejovce nad Hornádom pri príležitosti 40. výročia výstavby vodovodu dala zhotoviť kaplnku, v ktorej je osadený obraz sv. Jana Nepomuckého - patróna vody. Jej posvätenie , ako aj posvätenie prameňa vykonal Mgr. Matúš Perignát - správca farnosti za účasti starostky obce, poslancov OZ a a občanov obce 6. októbra 2013.

Ďakujeme všetkým občanom, mnohí z nich už odpočívajú v pokoji, všetkým tým, ktorí žijú medzi nami a pričinili sa o  toto dielo. Vážme si tento vzácny dar - dar vody, ktorý je v súčasnosti čoraz vzácnejší.

Terézia Kočišová
starostka obce


Deň matiek


Fašiangové posedenie - Klub dôchodcov


Aktivity v materskej škole


Otvorenie nových priestorov základnej školy


Karneval 2013